แนะนำข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แนะนำข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักกันตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 บ้าน นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจำเป็นที่จะต้องพักบนเกาะภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืนถ้าอยากเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น

แนะนำข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แนะนำข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

รัฐบาลไทยเปิดเมืองไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักตัว ตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเป็นหลักที่นำร่องที่แรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว แล้วก็แสดงผลตรวจไม่เจอเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) คืออะไร? แนะนำข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2564 ก่อนที่จะประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ วิลล่าภูเก็ต ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีการดำเนินการตามแผนของโครงการ “แซนด์บ็อกซ์” นี้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะภูเก็ตนี้จะไม่กักตัวในห้องพักอีกต่อไป

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แผนของ Phuket Sandbox มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ Phuket Sandbox ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้มีการยืนยันแผนเปิดเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ในวันที่ 1 กรกฎาคม2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีการกักตัวและมีการเจาะจงต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาเพียง 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ แต่ประกาศต่อๆมามีการกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนต้องอยู่บนเกาะภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศ Phuket Villa แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการอนุมัติภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 14 วันรวมทั้งต้องแสดงผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

คนไทยเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้หรือไม่?

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

มาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศมีการกล่าวว่าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถเข้าร่วม Phuket Sandbox ได้ โดยจะต้องเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง

ใครบ้างที่สามารถร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยไม่ต้องกักตัว?

✔️ ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละจำพวก มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และก็ททท.เลือกบางประเทศ

✔️ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

✔️ คนไทยและก็คนต่างชาติที่มีถิ่นพํานักในไทย ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงรวมทั้งปานกลาง บ้านสไตล์มินิมอล

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับ Phuket Sandbox?

สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยภายใต้โปรแกรม Phuket Sandbox คุณจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

1) หนังสือเดินทาง

2) ใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 (ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

3) กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม COVID-19 ในราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 USD ตลอดการเข้าพักในประเทศไทย (ตรวจสอบข้อมูลรับรองได้ที่นี่: รับรองโควิด COVID-19 Insurance สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย)

4) ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Plus ในจังหวัดภูเก็ต (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน)

5) ใบเสร็จยืนยันการชำระค่าตรวจหาเชื้อโควิด 3 ครั้ง ระหว่างอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 0*, 6 (หรือ 7) และ 12 (หรือ 13) นับจากวันที่เดินทางถึงภูเก็ต

6) ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต

7) Certificate of Entry (COE)

8) ใบตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง บ้านวิลล่าภูเก็ต เพื่อแสดงผลลัพธ์ตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบินในขั้นตอนการเช็คอิน ( COVID-19 free certificate )

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

แซนด์บ็อกซ์

สิ่งที่คุณควรทราบเมื่อเลือกที่พักสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มีดังนี้

1) คุณต้องเข้าพักในที่พักหรือโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA Plus (SHA+) (คลิกดูรายชื่อ: โรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต)

2) ต้องพักที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน

3) คุณสามารถเปลี่ยนไปพักที่โรงแรมมาตรฐาน SHA+ อื่นได้ หลังจากวันที่ 7 นับจากวันแรกที่เข้าพักในโรงแรม SHA+ แห่งแรก

4) สามารถจองโรงแรม SHA Plus อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ เปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

5)  โรงแรม SHA Plus ทั้งหมดต้องจองและจ่ายเงินล่วงหน้า

6)  สำหรับการเข้าพักน้อยกว่า 14 วัน  ไม่สามารถเดินทางไปยังขังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารขาออกตรงจากภูเก็ตไปยังต่างประเทศด้วย

7) เว็บไซต์ออนไลน์ เช่น Booking.com สามารถใช้จองโรงแรม SHA Plus ได้

8) เมื่อทำการจองโรงแรมแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะป้อนรายละเอียดการจองของคุณลงในระบบยืนยันการจอง SHA Plus (SHABA) และส่งเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการที่มี SHABA ID และ QR code ให้กับคุณ

9) คุณจะต้องนำเอกสารยืนยันการจองโรงแรม โครงการบ้านภูเก็ต อัปโหลดลงบนเว็บไซต์ COE เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการอนุมัติเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณตรวจพบเชื้อโควิด-19

ในกรณีที่คุณมีผลโควิด-19 เป็นบวกคุณจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา คุณจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมในประกัน COVID-19 ที่กำหนด

หากคุณเดินทางเป็นกลุ่ม ผู้เดินทางที่เหลือในกลุ่มจะต้องเข้าพักในโรงแรมกักตัวในจังหวัดภูเก็ต AQ / ALQ เป็นเวลา 14 คืน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกักตัวเอง

ผู้ที่มีอาการใดอาการหนึ่งของโรคโควิด-19 จะต้องเข้ารับการตรวจทันที หากเดินทางเป็นหมู่คณะ ทุกคนในกลุ่มจะต้องตรวจโควิดเช่นกัน

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต