เอกสารกู้บ้านเตรียมง่ายๆ

เอกสารกู้บ้านเตรียมง่ายๆ ภายหลังจากสำรวจหาที่พักที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งผองคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในตอนท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ ซึ่งความรวดเร็วรวมทั้งการไตร่ตรองอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูกแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้บริโภคบ้านมือใหม่ได้แก่คุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้านเตรียมง่ายๆ

เอกสารกู้บ้านเตรียมง่ายๆ มีเพียงไม่กี่ข้ันตอนเท่านั้น

ที่ผ่านมาเคยกล่าวพูดถึงมูลเหตุที่ทำให้กู้ไม่ผ่านมาแล้ว คราวนี้ขอพูดถึงวิธีที่จะทำให้กู้บ้าน-คอนโดฯ ให้ผ่านแบบชัดๆหรือเรียกว่าจัดแจงก่อนจะขอกู้สินเชื่อบ้าน-คอนโดฯ โดยผู้ที่ซื้อบ้าน-คอนโดฯ แบบผ่อนดาวน์ส่วนมากยังมีเวลาจัดแจง แต่ว่าผู้ที่ซื้อบ้าน-คอนโดฯ พร้อมอยู่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้าน จำนวนมากจะเป็นพร้อมอยู่) จำนวนมากมิได้เตรียมให้พร้อมกับการจะยื่นขอสินเชื่อ ก็เลยทำให้มิได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุมัติไม่เต็มวงเงินที่อยากได้ โครงการบ้านภูเก็ต

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

การตัดสินใจซื้อบ้านในแต่ละครั้งนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตของพวกเรามากมาย เพราะว่าเป็นการซื้อสินทรัพย์ครั้งใหญ่และก็คงจะมิได้ได้โอกาสซื้อเสมอๆคนไม่ใช่น้อยก็บางครั้งอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็เลยกำเนิดความรู้สึกกังวลใจว่าควรต้องปฏิบัติงานยังไง จำต้องเตรียมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ให้พวกเราสามารถกู้หนี้ยืมสินได้อย่างไม่มีปัญหา มาดูขั้นตอนกล้วยๆสำหรับในการซื้อบ้านว่าจึงควรจัดการอย่างไรบ้าง

 • ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าใด
 • ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักอาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ปัจจุบันนี้คุณอยู่ตรงนี้)
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำเช่นไร

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง เอกสารกู้บ้านเตรียมง่ายๆ
การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กู้บ้านที่ไหน
where to borrow

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นคนไหน แล้วก็พักอยู่ที่ไหน เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อยื่นประกอบกิจการใคร่ครวญขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ตระเตรียมให้พร้อมทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับและก็ซีร็อกทุกหน้า
 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือแปลงสกุล ให้จัดแจงใบลงทะเบียนแปลงชื่อแล้วก็ชื่อสกุล อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา ใช้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 5. กรณีหย่า จัดเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 6. กรณีคู่แต่งงานเสียชีวิต ตระเตรียมมรณะบัตรของคู่ชีวิต ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่รัก จัดแจงใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งประสิทธิภาพสำหรับการผ่อนหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นตรงต่อหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้จัดแจงแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงบัญชี
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีธุรกิจ อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน รวมทั้งวงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า เป็นต้นว่า รูปถ่ายธุรกิจ 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้รวมทั้งเงินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา
 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ
กู้บ้าน
home loan

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับเพื่อการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้ยืมเงินไปซื้อนั้นมาเป็นประกัน ด้วยเหตุนี้เอกสารที่แสดงเนื้อหาหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการขาย ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ซีร็อกทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นแฟลต ให้จัดแจงหนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อำเภอช. 2) ซีร็อกทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย และก็คำสัญญาเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากโครงงานจัดแบ่ง ให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเหลือเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนตระเตรียมเอกสารในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ แล้วก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ทางด้านการเงิน ตามกรรมวิธีการแล้วก็เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจากตระเตรียมเอกสารทั้งปวงเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะวิเคราะห์เอกสารอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกตระเตรียมไว้อย่างแม่นยำรวมทั้งครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งยังเอกสารที่อยากต้นฉบับไปแสดงแล้วก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ

แม้กระนั้น หากว่าผู้ขอสินเชื่อจะตระเตรียมเอกสารครบสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมอีก ประกอบกิจการพิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ผู้กู้ควรจะรีบทำงานนำเอกสารส่งต่อข้าราชการสินเชื่อข้างใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของกรรมวิธีพินิจพิเคราะห์

กู้บ้าน
how to borrow

แนวทางสำหรับการขอกู้ให้ผ่าน

ก่อนที่จะยื่นขอกู้ จำเป็นต้องจัดแจงให้พร้อม โดยวิธีสำหรับการขอกู้ให้ผ่าน มีดังนี้

 1. ประเมินรายได้
  ควรที่จะเลือกซื้อที่อยู่ที่อาศัยให้เหมาะสมกับรายได้ เพื่อการขอวงเงินกู้สอดคล้องกับรายได้แล้วก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการผ่อนหนี้ โดยผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีกู้ผู้เดียว หรือมีผู้กู้ร่วมจึงควรคิดถึงรายได้ของผู้กู้แล้วก็ผู้กู้ร่วมว่ามีทั้งผองมากแค่ไหน มีรายการจ่ายมากแค่ไหน มีผ่อนอะไรบ้าง และก็มีความรู้ความสามารถสำหรับในการผ่อนส่งได้เยอะแค่ไหน โดยไม่สมควรเลือกซื้อที่พักที่อาศัยในราคาเกินกำลัง เกินกว่าความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการผ่อนหนี้ไหว และไม่ควรจะกู้เกินกำลังเหมือนกัน

กรณีกู้เกินกำลัง คือ ในบางจังหวะแล้วก็บางธนาคารที่อยากได้รีบยอดสินเชื่อ จะเสนอวงเงินกู้ให้สูงขึ้นมากยิ่งกว่าราคาบ้าน-คอนโดฯ ที่ซื้อ ดังเช่น ราคาบ้าน-คอนโดฯ 2.5 ล้านบาท ผู้กู้มีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการกู้ได้จริง 3 ล้านบาท ผู้กู้บางรายก็เลือกขอกู้เต็มปริมาณ ซึ่งอันที่จริง วงเงิน 3 ล้านบาทบางทีอาจจะตึงเกินความจำเป็นสำหรับผู้กู้ อาจจะส่งผลให้ประสบพบเจอปัญหาผ่อนไม่ไหวในระยะยาวได้ บ้านวิลล่าภูเก็ต

 1. ต้องมีเงินเก็บ
  คนซื้อบ้าน-คอนโดฯ ต้องมีเงินเก็บอย่างต่ำ 10% ของราคาที่พักอาศัย เผื่อในกรณีที่กู้ได้ไม่เต็มวงเงิน จะได้มีเงินส่วนนี้ไว้จ่ายส่วนต่าง หรือเป็นเงินที่ใช้เป็นรายจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งผู้บริโภคบ้าน-คอนโดฯ ไม่สมควรหวังน้ำบ่อหน้าว่าบางทีอาจจะได้รับการยินยอมวงเงินเต็มปริมาณ หรือมีส่วนต่างที่จะใช้เป็นค่าใช้สอยๆในวันโอนกรรมสิทธิ์

หลายสาเหตุที่คนซื้อขาดเงินเก็บสำรอง เมื่อขอสินเชื่อมิได้ตามวงเงินที่อยาก แล้วไม่อาจจะขอยืมเงินมาจ่ายส่วนต่างได้ ยกตัวอย่างเช่น ราคาบ้าน-คอนโดฯ 3 ล้านบาท แต่ว่ากู้ได้เพียงแค่ 2.5 ล้านบาท ไม่อาจจะหาส่วนต่างอีก 5 แสนบาทได้ ก็บางครั้งอาจจะจำต้องปลดปล่อย ซึ่งถ้าเป็นการซื้อคอนโดฯ ที่มีผ่อนดาวน์ไปนิดหน่อยแล้ว บางโอกาสก็จะต้องเสียตังค์ดาวน์พวกนั้นไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยในกรณีที่ผู้กู้มีเงินส่วนต่างมากมาย และก็กู้ลดน้อยลง ก็ยิ่งได้โอกาสผ่านการยินยอมได้สูง

 1. สร้างความเป็นมาด้านการเงินให้มีความสวยสดงดงาม
  กรณีพนักงานประจำ แม้ว่าจะได้โอกาสสำหรับเพื่อการได้รับอนุมัติสูงยิ่งกว่าผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือผู้ที่เป็นพนักงานประจำแม้กระนั้นไม่มีสลิปค่าตอบแทนรายเดือน แต่ว่าก็ต้องสร้างประวัติความเป็นมาทางด้านการเงินให้เกิดความงดงามด้วยเหมือนกัน ซึ่งแน่ๆว่า จะต้องเริ่มจากประวัติความเป็นมารายได้จากสมุดบัญชีแบงค์ที่ใช้รับเงินเดือน ก่อนที่จะยื่นกู้สัก 3-6 เดือน ควรจะให้มีเงินยังเหลือติดบัญชีอย่างต่ำ 500-1,000 บาท ไม่สมควรกดเงินออกมาทั้งผอง 100% เมื่อค่าจ้างรายเดือนออก เรียกว่า ค่าจ้างรายเดือนเข้าปุ๊ป ก็กดออกหมดปั๊บ จะก่อให้การเดินบัญชีไม่สวยสักเท่าไหร่ วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต
 2. สร้างเรื่องราวรายได้ให้เยี่ยม
  ผู้ที่มีอาชีพอิสระ การมีรายได้ไม่แน่นอนก็กู้ยากอยู่แล้ว ยิ่งหากไม่มีประวัติความเป็นมารายได้ผ่านบัญชีธนาคารเลย จังหวะสำหรับการกู้ผ่านพอๆกับ 0 ทีเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ควรที่จะนำเงินฝากบัญชีตลอด รวมทั้งทำบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเก็บไว้ (เอาให้มั่นใจต้องมีอย่างต่ำ 6-12 เดือนที่แล้วยื่นกู้) เพื่อใช้เป็นเอกสารด้านรายได้ประกอบกิจการยื่นสินเชื่อ

ส่วนผู้ที่เป็นพนักงานประจำ แม้กระนั้นไม่มีสลิปค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจำนวนมากจะเป็นกลุ่มชนสถานที่สำหรับทำงานกับบริษัทครอบครัว ห้างหุ้นส่วน รับเงินเดือนเป็นเงินสด ควรจะสร้างความเป็นมารายได้ด้วยการนำเงินสดกลุ่มนี้ฝากบัญชีทุกเดือน ขั้นต่ำ 6-12 เดือนที่ผ่านมายื่นกู้

เตรียมกู้บ้าน
Prepare home loan documents

เวลากู้จริง ก็ให้บริษัท สถานประกอบการ หรือนายจ้างที่ผู้กู้ปฏิบัติงานให้ออกเอกสารการันตีค่าตอบแทนรายเดือนหรือยืนยันรายได้ของผู้กู้มาเป็นส่วนประกอบคู่กับจำนวนเดินบัญชีในสมุดบัญชีแบงค์ (แม้มีประวัติของสถานประกอบการว่าดำเนินกิจการมานานรวมทั้งเป็นธุรกิจที่ยืนยง เพื่อแสดงความยั่งยืนของรายได้ ก็จะเพิ่มความน่าไว้ใจด้านรายได้ทั้งยังในขณะนี้รวมทั้งอนาคตเยอะขึ้นเรื่อยๆ) บ้านสไตล์มินิมอล

 1. จัดการหนี้สินให้หมด
  พูดถึงกรณีหนี้สินทั่วๆไปก่อน (ยังเป็นหนี้เป็นสินธรรมดา ไม่ใช่หนี้สินอาจค้างกระทั่งติดความเป็นมาบัญชีดำในรายงานของเครดิตบูโร) ควรจะสะสางหนี้สินต่างๆโดยยิ่งไปกว่านั้นหนี้สินการผ่อนคลายผลิตภัณฑ์ให้หมดก่อนขอยื่นกู้ ยิ่งสะสางให้หมดก่อน 3-6 เดือนจะดีเลิศ ด้วยเหตุว่าช่วงเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ธนาคารต่างๆจะส่งรายงานให้เครดิตบูโร โชว์ว่าหนี้สินสะสางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพึ่งจะไปจัดการก่อนยื่นกู้ไม่กี่วัน จะยังไม่โชว์ บางทีอาจจะเสี่ยงกว่าบางส่วน
 2. กรณีมีประวัติติด
  มีประวัติติดหนี้ติดสินอาจจะค้าง สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลตามจริงมายังเครดิตบูโร ในกรณีที่ยังไม่จ่าย สถาบันการเงินบางทีอาจประเมินว่าได้โอกาสที่จะขาดความรู้ความเข้าใจสำหรับในการจ่ายและชำระหนี้ในอนาคต ส่วนในกรณีที่เคยมีประวัติติดหนี้ แล้วก็พึ่งสะสางก่อนกู้ไม่นาน จังหวะจะกู้ไม่ผ่านก็สูงเหมือนกัน ส่วนในกรณีที่จัดการเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะยังมีลุ้น ขึ้นกับดุลยพินิจของข้าราชการอนุมัติสินเชื่อ

ในกรณีที่ซื้อบ้าน-คอนโดฯ แบบผ่อนดาวน์ มีประวัติการคลายเงินดาวน์อย่างยอดเยี่ยมตลอดเวลาการผ่อนคลาย ไม่ผิดนัดหมายเลย รวมทั้งเรื่องราวจ่ายและชำระหนี้ต่างๆภายหลังที่จัดการหนี้สูญแล้ว ดีมาตลอด จะช่วยทำให้ได้โอกาสได้รับการใคร่ครวญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 1. ห้ามเผลอไปผ่อนผลิตภัณฑ์ก่อนกู้
  อันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามสำคัญ ก่อนยื่นกู้ 3 เดือน ไม่สมควรรีบไปผ่อนผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเลย จะผ่อนเล็ก ผ่อนน้อยก็ไม่สมควรเด็ดขาด เนื่องจากว่าจะตัดจังหวะสำหรับการได้วงเงินตามจุดหมาย บ้าน
 2. จัดแจงเอกสารให้พร้อม
  ข้อนี้ก็มีส่วนสำคัญ ก่อนยื่นกู้ ถ้าหากผู้กู้ตระเตรียมเอกสารทุกๆอย่างครบ ทั้งยังเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ยกตัวอย่างเช่น ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน สลิปค่าจ้างรายเดือน เอกสารความเป็นมารายได้ รายการเดินบัญชีอย่างต่ำ 3-6 เดือน อื่นๆอีกมากมาย เอกสารเกี่ยวกับผู้กู้ ทั้งยังสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ หรือการแต่งงาน อื่นๆอีกมากมาย ยิ่งเอกสารต่างๆครบในวันยื่นกู้ จะได้รับผลอนุมัติที่เร็วขึ้น

ถ้าเกิดจัดแจงตาม 8 ข้อนี้ รับประกันว่าช่องทางผ่านการยินยอมสินเชื่อสูงยิ่งกว่า 85% แน่ๆ

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต